Nos amis les LOLcoiffeurs
Merci bredarovitch :))

Merci bredarovitch :))

Merci Easilythrilled :D

Merci Easilythrilled :D

- Bruxelles -
Merci Mirage ;D

- Bruxelles -

Merci Mirage ;D

- Cambrai -
Merci Mika xxx

- Cambrai -

Merci Mika xxx

Merci Marion :)

Merci Marion :)

- Bruxelles -
Merci Sasha <3

- Bruxelles -

Merci Sasha <3

- Toulon&#8230; ah la la&#8230; -
Merci Wildlabs&#160;!!!

- Toulon… ah la la… -

Merci Wildlabs !!!

- Genève (Suisse) -
Merci Renaud :DD

- Genève (Suisse) -

Merci Renaud :DD

- Issy les Moulineaux -
Merci Pedro &lt;3

- Issy les Moulineaux -

Merci Pedro <3

- Rennes -
Merci Chlodéric&#160;!

- Rennes -

Merci Chlodéric !